Cookie & Privacy verklaring Zonnestudio Capelle

Zonnestudiocapelle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze cookie & privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.zonnestudiocapelle.nl

Zonnestudio Capelle
Fluiterlaan 397
2309HN,  Capelle a/d ijssel

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zonnestudiocapelle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoongegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden oduers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonelijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zonnestudiocapelle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zonnestudiocapelle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Versturen van berichten voor promotionele doeleinden
 • Gerichte persoonlijke service aanbieden

Geautomatiseerde besluitvorming

Zonnestudiocapelle neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van zonnestudiocapelle) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Zonnestudiocapelle bewaart uw persoonsgegevens niet lang dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonnestudiocapelle verstrekt uitsluitend aan derder en alleen als die nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Cookies, of vergelijkbaar technieken, die wij gebruiken

Zonnestudiocapelle gebruikt functionele, analystische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zonnestudiocapelle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geinformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen daarvan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrower zo in te stelen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derder. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerder en/of de sociale media-bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Google analytics
 • Google tagmanager
 • Google adwords
 • Facebook

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te treken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door zonnestudiocapelle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een ander te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zonnestudiocapelle.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maar in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspport), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zonnestudiocapelle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zonnestudiocapelle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeloorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zonnestudiocapelle.nl


Cookies uitschakelen?


Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Bij de volgende browers kunt u de advertenties uitzetten met daarbij een uitleg; Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari.

Alleen advertentiecookies uitzetten: 
Als je geen third-party cookies wilt, dan kun je je daarvoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op Your online choices

Call Now Button